Giá cho KIA Soul

KIA Soul Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫394.583.333,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Soul

Giá bán lẻ cho KIA Soul xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫331.833.333. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫326.500.000 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 29 % từ ₫329.166.656 đến ₫426.249.984. Giá trung bình đã tăng 13 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫428.333.344) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Soul tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫400.666.667
5
3
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000
Những thông tin tìm kiếm liên quan đến KIA Soul