Giá cho KIA Picanto

KIA Picanto Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫227.040.685
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Picanto

Giá bán ô tô KIA Picanto không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫223.375.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫227.625.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫225.500.000 đến ₫224.190.480. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫224.845.248 đến ₫231.431.584 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Picanto đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2007 và 2014, giá trung bình là ₫218.222.224. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2007 (₫171.333.333) di chuyển lên đến (₫234.666.667) ở 2014.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Picanto xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 10 % hợp lý hơn giá trung bình (₫227.263.158). Theo sau là giá ₫225.250.000 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "50.000 - 100.000". Nó 4% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "100.000 - 200.000" và giá là ₫225.250.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Picanto tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫227.263.158
22
16
22
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000