Giá cho KIA Pride

KIA Pride Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫83.868.253,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Pride

Giá bán ô tô KIA Pride đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Ở Tháng giá trung bình mỗi xe là ₫97.400.000. Trong suốt Tháng giá đã giảm mạnh đến ₫67.333.333. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 17 % từ ₫82.366.664 đến ₫96.000.000. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-18 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫89.183.328 đến ₫73.238.096.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Pride xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 15 % hợp lý hơn giá trung bình (₫66.333.333). Theo sau là giá ₫86.000.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "nhiều hơn 200.000". Nó 30% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "ít hơn 10.000" và giá là ₫56.500.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Pride tin rao vặt được sử dụng
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫66.333.333
3
3
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000
Những thông tin tìm kiếm liên quan đến KIA Pride